Thực tập sinh kế toán

16/08/2019, 06:46 PM

I. Nội dung khóa học việc kế toán miễn phí

Phần 1: Mô tả công việc của nhân viên kế toán và cách tiếp cận với những loại công việc này.

- Kế toán tổng hợp mô tả công việc thực tế của nhân viên kế toán trong công ty:

+ Hướng dẫn quy chế công ty, quy chế tài chính;

+ Hướng dẫn công việc cần làm;

+ Chia sẻ kinh nghiệm để làm tốt nhất và những vấn đề cần chú ý khi làm việc.

- Quy trình tiếp nhận công việc kế toán trong tuần đầu tiên đi làm:

+ Nêu ra yêu cầu cho vị trí mong muốn phù hợp;

+ Cách tiếp nhận công việc mới từ người cũ;

+ Kinh nghiệm bàn giao sổ sách và chứng từ.

Phần 2: Tiếp cận sổ sách thực tế từ các kế toán.

- Hướng dẫn cách lập hóa đơn GTGT:

+ Cách viết hóa đơn hợp lý hợp lệ;

+ Phân biệt hóa đơn hợp lý hợp lệ;

+ Điều kiện được khấu trừ thuế và hợp lý hóa chi phí;

+ Cách xử lý các trường hợp khi viết sai hóa đơn theo luật thuế mới.

- Cách sắp xếp, lưu trữ các bộ hóa đơn chứng từ kế toán;

- Hướng dẫn cách lên sổ sách kế toán trên Excel theo hình thức Nhật ký chung.

Phần 3: Gặp gỡ và thực hiện các công việc với các cơ quan chức năng.

- Đăng ký MST cho người lao động;

- Đóng BHXT và BHYT cho người lao động;

- Nộp thuế và lệ phí;

- Thực hiện các giao dịch khác.

Phần 4: Chia sẻ các kinh nghiệm làm kế toán.

Vào cuối tuần, các bạn học viên học việc kế toán miễn phí sẽ được nói chuyện và chia sẻ các khó khăn cùng các kế toán trưởng:

- Giải đáp và tư vấn cách xử lý các tình huống kế toán;

- Các trở ngại khi tiếp cận với công việc;

- Kỹ năng để trở thành kế toán viên thực thụ.

II. Mục tiêu của khóa học việc kế toán miễn phí

- Đáp ứng nhu cầu được thực tập trong môi trường năng động của ngành kế toán;

- Cung cấp cho các học viên của lớp học địa điểm thực tập và học việc chuyên nghiệp;

- Giúp nâng cao chỉ số năng lực nghề nghiệp cho các sinh viên ngành kế toán và người làm kế toán.