Dịch vụ

ĐẠI LÝ THUẾ HOA SEN cung cấp các dịch vụ chính:
 
Dịch vụ in ấn báo cáo thuế, sổ kế toán
- Cung cấp dịch vụ in ấn báo cáo thuế, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính năm trọn gói cho doanh nghiệp đi kèm các dịch vụ thực hiện hồ sơ về báo cáo thống kê, lao động, bảo hiểm xã hội bắt buộc, ... của hoạt động doanh nghiệp.
 
Thành lập, thay đổi giấy phép
- Thành lập, thay đổi, chuyển đổi, giải thể giấy phép đăng ký doanh nghiệp Việt Nam và giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài.
- Thực hiện các thủ tục cấp thẻ tạm trú, giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Chữ ký số doanh nghiệp
- Cung cấp dịch vụ chữ ký số cho doanh nghiệp dùng để khai báo cáo thuế, xuất nhập khẩu và các dịch vụ online khác với các cơ quan.
- Hỗ trợ đăng ký các tài khoản online.

Hóa đơn điện tử
- Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp.