Mẫu hóa đơn điện tử: Hóa đơn ngắn


Giá: Liên hệ


Tên mẫu mẫu hóa đơn: HS01
Loại hóa đơn: Hóa đơn giá trị gia tăng
Loại tiền: Tiền Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại mẫu hóa đơn: Hóa đơn ngắn (Chỉ hiển thị hóa đơn với số dòng sản phẩm)