Mẫu hóa đơn điện tử: Hóa đơn dài


Giá: Liên hệ


Tên mẫu mẫu hóa đơn: HS02
Loại hóa đơn: Hóa đơn giá trị gia tăng
Loại tiền: Tiền Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại mẫu hóa đơn: Hóa đơn dài (Hiển thị đầy đủ số dòng trên một trang hóa đơn dù không có sản phẩm)