Hóa đơn điện tử

Thay vì viết hoá đơn giấy, bạn chỉ cần vào website và đăng nhập để: 
- Nhập thông tin khách hàng, tên hàng hoá dịch vụ, số tiền...
- Bấm nút phát hành là bạn đã có một hoá đơn điện tử.
- Khách hàng của bạn sẽ nhận được hoá đơn điện tử qua tin nhắn, email, và có thể xem được trên điện thoại, máy tính...
 
* Hóa đơn điện tử đáp ứng tất cả các tình huống phát hành hoá đơn như với hoá đơn giấy.
* Bảo mật, an toàn dữ liệu hoá đơn. Có thể tích hợp với các phần mềm kế toán và phần mềm bán hàng.
* Hoá đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hoá đơn giấy và được pháp luật công nhận.
* Hoá đơn điện tử rất phổ biến, đang được nhà nước Việt Nam khuyến khích dùng, tiến tới bắt buộc sử dụng trong tương lai.