MỨC PHẠT MỚI ĐỐI VỚI HÀNH VI CHẬM NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

20/11/2020, 02:33 PM

Cụ thể thì các mức phạt cao hơn mức phạt lúc trước quy định tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013, tóm tắt như sau:

"…Điều 13. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồngđối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạntừ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồngđối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy địnhtừ 31 ngày đến 60 ngày.

4. Phạt tiền từ8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồngđối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy địnhtừ 61 ngày đến 90 ngày;

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy địnhtừ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Phạt tiềntừ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồngđối với hành vi nộp hồ sơ khai thuếquá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộpngười nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nướctrước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.”

Và còn nhiều quy định khác, quý DN tìm đọc để tránh mất tiền phạt ha!